فرم استخدام مارال هاست

فرم استخدام مارال هاست

لطفاً توجه داشته باشید این فرم یک فرم عمومی هست و ممکن هست با توجه به نوع شغل شما برخی تخصص ها را نداشته باشید .
بعد از تکمیل فرم همکاران ما در مارال هاست جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره های اعلام شده شما تماس خواهند گرفت و توضیحات بیشتری ازشما دریافت خواهد شد .